Käre Marknadschef, vet du vad du håller på med?

76% av dina amerikanska kollegor upplever att marknadsföringen har förändrats mer de två senaste åren än de senaste femtio åren.

I alla fall om man ska tro Adobe´s undersökning “Digital Distress survey”. Och då är det ju inte konstigt att du skruvar på dig och känner en viss olust inför alla nya begrepp. Är du riktigt säker på vilka resurser som krävs för er Content Marketing? Och känner du att företaget valt rätt Marketing Automation verktyg? Och va fasen var det de där konsulterna menade med Inbound Marketing egentligen? Bara 40% tycker att de gör ett bra jobb och är effektiva.

Den stora utmaningen handlar förstås om att möjligheterna ökar att faktiskt mäta marknadsföringens effektivitet. Dagens marknadsavdelningar får krav på sig att leverera kvalificerade leads till sälj. Det går inte längre att ringa flashiga byrån och sen betala räkningen. De två nedanstående punkterna inleder undersökningen. Vilka andra iakttagelser tror du görs?

  1. Marknadsföringen har förändrats dramatiskt, och den digitala utvecklingen går rekordfort
  2. Många känner sig osäkra, inte minst när det gäller effektivitet och möjlighet att mäta resultat

Läs undersökningen själv här, och avgör om du känner dig bekväm eller ej 😉

Vi hörs,

Martin